, 1987.

: .

 

: , ,

.

,

 

 

: , ; : ;

: ; : ;

: .

 

 

: ( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( )

 

 

title1987-1

 

 

dzigarkhanyan1987kuravlev1987brondukov1987

 

 

 

polischuk1987ivanov1987

 

 

 

krachkovskaya1987vinogradova1987vedenkin1987

 

 

 

 

. , 2011