Ē

 

 

, 1979, .

: .

 

: .

' ,

 

 

: ; : -;

: ; : ;

: .

 

 

: ( ' ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( XIII ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( , ),

( ),

( ),

( ),

( )

 

 

title1979

 

 

boyarski1979boyarski1979-1

 

 

 

smekhov1979smirnitski1979starygin1979

 

 

 

trofimov1979terekhovakluev1979

 

 

 

freindlikh1979tabakov1979alferova1979

 

 

 

durov1979balon1979kuznetsov1979

 

 

 

kanevski1979tsyplakova1979dubrovin1979

 

 

 

dolinski1979sherstnev1979mateshko1979

 

 

 

 

. , 2011