5-

 

 

, 1985, .

: .

 

: 1941

Ѕ

 

 

: ; : ;

: ;

: , ;

: .

 

 

: ( ),

- ( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( ),

( . . ),

( ),

( ),

( ),

( ),

Ը ( ),

( ),

( )

 

 

title1986-1

 

 

title1986-2

 

 

matveev1986leonov1986morozov1986

 

-

 

 

sotnikova1986levtova1986ezhevskaya1986

 

 

 

korolkov1986timoshkin1986smolyakov1986

 

 

 

gomiashvili1986arzhilovski1986stupakov1986

 

 

 

garbuk1986shmakov1986kostetski1986

 

Ը

 

 

paukshtello1986buldakov1986

 

 

 

 

. , 2011