, 1984, .

: .

 

: .

1943

 

 

: , ;

: , ;

: ; : ;

: .

 

 

: (, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

(, ),

( ),

(, ),

(),

(, ),

-׸ (-),

( ),

(),

(, )

 

title1985

 

 

zbruev1985zbruev1985-1

 

 

 

spiridonov1985spiridonov1985-1

 

 

 

 

 

efremov1985efremov1985-1

 

 

 

galibin1985galibin1985-1

 

 

 

popova1985popova1985-1

 

 

 

kashpur1985kashpur1985-1

 

 

 

karachentsov1985karachentsov1985-1

 

 

 

sklyar1985sklyar1985-1

 

 

 

frolov1985baranov1985brondukov1985

 

 

 

feklistov1985andreev1985pashin1985

 

 

 

miroshnichenko1985dubrovin1985burenkov1985

 

 

 

korolkov1985pankratov1985demchuk1985

 

 

 

serdyuk1985talashko1985

 

 

 

 

. , 2012